Purple Pig Chairperson Kira Wagner, Steve Finnerty, Doug Morrison and ER Dan Martyn